تیم شرکت رنگ‌ های صنعتی ایران

در ادامه، با تیم مدیریتی شرکت رنگ‌های صنعتی ایران، ازجمله تیم مدیریت، توسعه محصول و تیم کارخانه آشنا می‌شوید

Javad Shayegh

جواد شایق

مدیر عامل

کارشناس پلیمر ـ رنگ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرامرز دهقانی

فرامرز دهقانی

رئیس هیئت مدیره

کارشناس فناوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی

محسن ونک

محسن ونک

نائب رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد پلیمر ـ رنگ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آیدا پدرام

آیدا پدرام

مدیر بازرگانی

کارشناس پلیمر ـ رنگ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

***
مازیار دهقانی مدیر کارخانه رنگ های صنعتی ایران

مازیار دهقانی

مدیر کارخانه

کارشناس پلیمر‌-‌رنگ

رنگ های صنعتی ایران

لیلا دهقانی

مدیر تضمین کیفیت

کارشناس ارشد صنایع

فرهاد خراسانی

کارشناس ارشد بازرگانی

کارشناس پلیمر ـ رنگ

سحر مقصودلو

کارشناس ارشد بازرگانی

کارشناس ارشد بازرگانی

***
پرایمر روی اتیل سیلیکات

اسماعیل سهرابی

مدیر کنترل کیفیت

کارشناس شیمی

پرایمر روی اتیل سیلیکات

مائده شجاعی

مسئول HSE

کارشناس HSE

پرایمر روی اتیل سیلیکات

فائزه دوستی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس ارشد پلیمر

امیررضا محمدی‌فر

مدیربازرگانی‌خارجی

کارشناس پلیمر

***

محمد‌علی سپهریان

مسئول کنترل کیفی

کارشناس پلیمر-رنگ

رنگ های صنعتی ایران

آزاده اسدی

کارشناس فنی

کارشناس فناوری اطلاعات

Call Now Button