محصولات رنگهای صنعتی ایران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات رنگهای صنعتی ایران

محصولات رنگهای صنعتی ایران

رنگهای صنعتی بر پایه اپوکسی

محصولات رنگهای صنعتی ایران

ردیف
رنگ و آستر اپوکسی پلی آمین
کدکالا
۱ رنگ رویه اپوکسی پلی آمین ۵۲۱۵۵
۲ رنگ اپوکسی پلی آمین گلس فلیک ۵۲۱۵۸
۳ رنگ اپوکسی مخصوص آب آشامیدنی
ردیف
رنگ و آستر اپوکسی فنولیک
کدکالا

۱

آستر اپوکسی فنولیک

۷۴۱۵۸

۲

رنگ میانی اپوکسی فنولیک

۶۴۱۵۸

۳

رنگ رویه اپوکسی فنولیک

۵۴۱۵۸

ردیف

کولتار اپوکسی

کدکالا

۱

رنگ کولتار اپوکسی پلی آمید HB

۵۳۱۵۳

ردیف

کفپوش اپوکسی

کدکالا

۱

کفپوش رویه اپوکسی پلی آمین

۷۳۵۸۰

رنگهای صنعتی پلی یورتان، اتیل سیلیکات، سیلیکونی و …

محصولات رنگهای صنعتی ایران

ردیف

رنگ پلی یورتان

کدکالا

۱

رنگ رویه پلی یورتان نیمه براق

۵۳۱۳۱

۲

رنگ رویه پلی یورتان براق

۵۲۱۳۱

محصولات رنگهای صنعتی ایران

ردیف

آستر اتیل سیلیکات

کدکالا

۱

آستر زینک ریچ اتیل سیلیکات ۱

۷۴۳۶۱

۲

آستر زینک ریچ اتیل سیلیکات ۲

۷۴۳۶۰

محصولات رنگهای صنعتی ایران

ردیف

رنگ سیلیکونی مقاوم حرارتی

کدکالا

۱

رنگ اکریلیک سیلیکون ۲۰۰ الی ۴۰۰ درجه

۵۳۴۱۵

۲

رنگ سیلیکون آلومینیوم ۶۰۰ درجه

۵۳۴۶۵

ردیف

رنگ و آستر آلکیدی هواخشک

کدکالا

۱

آستر زینک فسفات آلکیدی

۷۴۶۴۵

۲

آستر زینک کرومات آلکیدی

۷۴۲۴۴

۳

آستر اکسید آهن اخرایی آلکیدی

۷۴۱۴۴

۴

رنگ میانی آلکیدی

۶۳۱۴۴

۵

رنگ رویه آلکیدی

۵۱۱۴۴

ردیف

رنگ های اکریلیک

کدکالا

۱

رنگ اکریلیک پایه آبی

۲

رنگ اکریلیک پایه حلالی

Call Now Button