تیم شرکت رنگ‌ های صنعتی ایران

در ادامه، با تیم مدیریتی شرکت رنگ‌های صنعتی ایران، ازجمله تیم مدیریت، توسعه محصول و تیم کارخانه آشنا می‌شوید

Javad Shayegh

جواد شایق

مدیر عامل

کارشناس پلیمر ـ رنگ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرامرز دهقانی

فرامرز دهقانی

رئیس هیئت مدیره

کارشناس فناوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی

محسن ونک

محسن ونک

نائب رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد پلیمر ـ رنگ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آیدا پدرام

آیدا پدرام

مدیر بازرگانی

کارشناس پلیمر ـ رنگ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

***
مازیار دهقانی مدیر کارخانه رنگ های صنعتی ایران

مازیار دهقانی

مدیر کارخانه

کارشناس پلیمر‌-‌رنگ

رنگ های صنعتی ایران

لیلا دهقانی

مدیر تضمین کیفیت

کارشناس ارشد صنایع

فرهاد خراسانی

کارشناس ارشد بازرگانی

کارشناس پلیمر ـ رنگ

سحر مقصودلو

کارشناس ارشد بازرگانی

کارشناس ارشد بازرگانی

***

اسماعیل سهرابی

مدیر کنترل کیفیت

کارشناس شیمی

مائده شجاعی

مسئول HSE

کارشناس HSE

فائزه دوستی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس ارشد پلیمر

امیررضا محمدی‌فر

مدیربازرگانی‌خارجی

کارشناس پلیمر

***

محمد‌علی سپهریان

مسئول کنترل کیفی

کارشناس پلیمر-رنگ

رنگ های صنعتی ایران

آزاده اسدی

کارشناس فنی

کارشناس فناوری اطلاعات

فهرست
Call Now Button